Számlázó programok kötelező bejelentése a NAV felé!

Ha Ön számlázó programmal (saját számítógépre telepített) teljesíti számlaadási kötelezettségét, akkor 2014. október 1-után a következő adatokat kell a NAV felé bejelenteni: (idézet a 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet-ből )

11. § (1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program

a) nevét, azonosítóját;

b) fejlesztőjének nevét, és - ha van - adószámát;

c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;

d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját

a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

(2) Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program

a) (1) bekezdés szerinti adatait;

b) használatból történő kivonásának időpontját

a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

 

Ha online számlázó rendszert használ, (interneten keresztül érhető el, és onnan használható) akkor is van bejelentési kötelezettség, de akkor mások a bejelentendő adatok: (idézet a 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet-ből )

 

13. § (1) Az online számlázó rendszert használó adóalany - a 11. § (1) bekezdésétől eltérően - köteles

a) az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét;

b) az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát;

c) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját

az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

(2) Az online számlázó rendszert használó adóalany - a 11. § (2) bekezdésétől eltérően - köteles

a) az (1) bekezdés szerinti adatokat;

b) az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját

az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezését követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

 

21. § A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybevett online számlázó programok, továbbá használatba vett saját fejlesztésű programok 11. § (1) bekezdése vagy 13. § (1) bekezdése szerinti adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezése 11. § (2) bekezdése vagy 13. § (2) bekezdése szerinti adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Egy kis ismétlés, ami nem változott, de hajlamosak vagyunk elfelejteni

Ha nem számlázó programot használnak, hanem a nyomtatványboltokban beszerezhető számla tömböt, számlalapot, nyugtatömböt, azokat továbbra is szigorú számadás alá kell vonni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan nyilvántartást kell vezetni, ami nyomtatványonként külön-külön, tartalmazza a következőket:

a) a nyomtatvány sorszámtartományát, az első sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével,

b) a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát,

c) a nyomtatvány beszerzésének keltét,

d) a nyomtatvány felhasználásának időtartamát, az első felhasználás keltétől az utolsó felhasználás keltéig,

e) a nyomtatvány kiselejtezésének keltét.