Az év elején leadásra kerültek a családi adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges adónyilatkozatok.

Közeleg az idő, hogy átgondoljuk, hogy nem kell e módosítanunk a munkáltató felé leadott nyilatkozatokat.

Ez jellemzően akkor fordulhat elő, ha a gyermekünk befejezi középiskolai tanulmányait.

Egy háromgyermekes család esetén, ahol a legidősebb gyermek befejezi a középiskolát, a következő esetek jöhetnek szóba.

  • Semmiben nem változik a helyzet, ha az említett gyermek érettségi után egy másik középfokú intézményben szakmát tanul. Akkor továbbra is kapja az iskoláztatási támogatást annak a tanévnek a végéig, amelyik során betölti a 20. életévét. A szeptemberben születettek után még a megkezdett tanév végéig jár a családi pótlék, így az adókedvezmény is. Ekkor havonta 33 ezer forint adókedvezményt érvényesíthetnek utána és a testvérei után is a szülei. (adókedvezmény 3 x 33 e Ft/hó) Nem kell módosítani a nyilatkozatot.
  • A legbonyolultabb az a helyzet, amikor ugyanez a gyermek egyetemen tanul tovább. Ebben az esetben csak június végéig járt utána az iskoláztatási támogatás, a testvérei után pedig júliustól a kétgyermekesekre vonatkozó, alacsonyabb összegű családi pótlék jár. A szülők a júliusi jövedelmükből már nem érvényesíthetik a középiskolai tanulmányait befejező gyermekük után az adókedvezményt. Az érintetteknek júliusban nyilatkozniuk kell a munkáltatójuknak a változásról. Ebben az esetben július és augusztus hónapokra a két másik gyermekük után is csak 10-10 ezer forint adókedvezményt érvényesíthetnek a jogszabályok szerint. Ha a szülők nyilatkoznak a Magyar Államkincstárnak a felsőfokú intézményben tanuló gyermekük hallgatói jogviszonyáról, akkor a két másik gyermekre a nyári hónapokra visszamenőlegesen megkaphatják az emelt összegű pótlékot, mivel a család ismét háromgyermekesnek számít, csak a legidősebb után nem jár családi pótlék. Az ebben az esetben a két nyári hónapra visszamenőlegesen érvényesíthető adókedvezményt összegét a jövő tavasszal benyújtandó adóbevallásban lehet utólag érvényesíteni.
  •  Az egyetemista gyermek önálló jövedelemmel rendelkezik. Ebben az esetben az említett család csak a kétgyermekeseknek járó havi 10-10 ezer forintos kedvezménnyel csökkentheti az adóját, mert ekkor már nem lehet eltartottként sem figyelembe venni az egyetemistát a családi adókedvezmény kiszámításakor
  • Utóbbi érvényes arra az esetre is, ha a középiskolát befejező gyermek egyáltalán nem tanul tovább, függetlenül attól, hogy van keresete vagy nincs. A testvérei után a szülei csak a kétgyermekeseknek járó, 10-10 ezer forint adókedvezményt érvényesíthetik.

Fontos tudni, hogy a munkavállalóknak kell módosítaniuk a nyilatkozatukat. Ha a dolgozó nem nyilatkozik arról, hogy kevesebb kedvezményt vegyenek figyelembe a nettó keresete kiszámításakor, akkor a munkáltatók nem tehetnek mást, mint levonják a magasabb összeget, nem okolhatók, ha nem figyelmeztetik a szükséges módosításra a dolgozójukat. A felsőfokú intézményben tanulók után már nem lehet csökkenteni az adót.

Családi kedvezmény jellemzően csak olyan gyermek után érvényesíthető, aki után családi pótlékot folyósítanak! Tehát ha például a családi pótlék folyósítását felfüggesztették az iskolából történő igazolatlan mulasztás miatt, akkor a családi adókedvezmény sem érvényesíthető az adott hónapban.

Ki jogosult családi adókedvezmény igénybevételére?

  1. az a magánszemély, aki gyermekére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult,
  2. a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa;
  3. a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy);
  4. a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Ki után jár a családi kedvezmény?

1.    A családi kedvezmény a kedvezményezett eltartott után jár.

Kit tekintünk kedvezményezett eltartottnak?

1.    az, akire tekintettel a magánszemélya családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult,

2.    a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),

3.    az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,

4.    a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély

Milyen mértékű a családi kedvezmény, s hogy állapítják meg a kedvezmény összegét?

1.    A családi kedvezmény – az eltartottak számától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

2.    egy és kettő eltartott esetén 62.500,- forint,

3.    három és minden további eltartott esetén 206.250,- forint levonást jelent az adóalapból.

4.    A kedvezmény érvényesítésével egy-két gyermek esetén gyermekenként 10.000,- forinttal, három vagy több gyermek esetén gyermekenként 33.000,- forinttal csökkenhet a fizetendő adó.

Mitől függ a családi kedvezmény mértéke?

1      A családi kedvezmény mértéke az eltartottak számától függ.

A családi kedvezmény érvényesíthető mértékének megállapítása szempontjából kit tekintünk eltartottnak?

1 a kedvezményezett eltartott,

2      az, akit a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető.

A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él és

3      akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,

4      aki közoktatási intézmény tanulója (jellemzően a 20. életévüket betöltött tanulók, akikre családi pótlékot már nem folyósítanak) vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,

5      aki a családi pótlékra saját jogán jogosult; vagy

6      aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhatóság nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő - a kormányrendeletben foglaltak szerint - vele kapcsolatot tart fenn.